SCC certifikát / VCA certifikát pro průmyslové firmy, společnosti a zaměstnance

SCC certifikát / VCA certifikát deklaruje vysokou důvěryhodnost vaší firmy při získávání zakázek zejména v Německu a Nizozemsku, nebo holdingem MOL.

Poskytujeme tyto SCC certifikáty
SCC certifikát

SCC certifikát pro zaměstnance

Získejte SCC certifikát a odborné školení pro vaše zaměstnance.

SCC certifikát

SCC certifikát pro firmu

SCC certifikace pro firmy působící v rýzných průmyslových odvětvích.

Co je SCC certifikát / VCA certifikát?

Systém certifikace SCC (Safety Certificate Contractors) je mezinárodně uznávaný certifikační standard, kterým firma deklaruje splnění speciálních požadavků na bezpečnost práce, ochranu zdraví a životního prostředí.

Německý systém certifikace představuje SCC .

Holandský systém certifikace představuje VCA.

Oba modely SCC / VCA certifikace jsou rovnocenné a vzájemně uznávány, to znamená, že pokud vlastníte platný SCC certifikát, je uznán i v Nizozemsku jako VCA certifikát.

Sme specialisti na SCC certifikaci. Zajistíme pro vaše zaméstnance vše potřebné – odborné poradenství, školení zaměstnanců a další služby pro rychlé a bezproblémové získání certifikátu.

SCC certifikát je konkurenční výhoda

Díky SCC certifikaci dáte obchodním partnerům jasně najevo, že všechny procesy ve vaší firmy jsou maximálně bezpečné a spolehlivé.

Chráníte vaše zaměstnance i firmu

Zaměstnanci budou vykonávat práci na vyšší kvalitativní úrovni a vyhnete se tak případným chybám, zraněním i zvýšeným nákladům na jejich odstranění.

Návratnost SCC certifikace

Investice do SCC certifikátu zaměstnanců se vám v krátké době vrátí v podobě vyšší důvěry obchodních partneru a dodavatelů.

Vyšší loajalita zaměstnanců

Vaši zaměstnanci ocení, že se staráte o bezpečnost a dodržujete nejpřísnější pravidla ochrany zdraví při práci. To se pozitivně projeví na pracovním nasazení i loajalitě.

Minimalizujete náklady

Díky nastavení správných pracovních procesů a SCC / VCA certifikaci se vyhnete zbytečným nákladům při pokutách nebo soudních sporech.

Zlepšíte image společnosti

Díky SCC certifikaci získáte cenný náskok před konkurencí a posílíte pozitivní vnímání vaší firmy, jako spolehlivého obchodního partnera.