Certifikace podle nařízení Rady EU č. 333/2011

Nabízíme vám certifikaci Nařízení rady EU č. 333/2011 pro organizace pracující s kovovým šrotem. Díky této certifikaci je možné transformovat kovový šrot na druhotnou surovinu. Získáte tak lepší možnosti při obchodování s touto komoditou a zjednodušíte administrativní zátěž v oblasti odpadového hospodářství.

Nabízíme vám splnění kritérií Nařízení rady (EÚ) č. 333/2011 formou zavedení a vydání certifikátu pro vaši organizaci.

Tento proces zjednodušeně obsahuje:

 • zpracování potřebných dokumentů
 • zavedení kontrolních a monitorovacích procesů a technik: vstupní a výstupní kontrola, monitorování radioaktivity a pod.
 • pravidelnou revizi systému kvality
 • odborné přeškolení personálu
 • vydání certifikátu platného na 3 roky.

Nařízení č.333/2011 (stáhněte zde) přináší „nový přístup“ a umožňuje odpad překlasifikovat na surovinu ještě před jeho technologickou úpravou. Je pro to zřízený nový právní institut „stav konce odpadu“.

Máte zájem o zavedení nařízení Rady EU č. 333/2011?

 • Nezávazně odpovíme

 • Odborně poradíme

 • Neplatíte ani korunu

Vyplňte krátký formulář a my vám poradíme,
jak zvládnout toto nařízení bez problémů a stresu.

0
let zkušeností
0+
certifikovaných firem
0+
vydaných certifikátů

Jednotné kritéria na kovový šrot

Nařízení Rady EÚ č. 333/2011 stanovilo kritéria, za kterých kovový šrot (konkrétně železný a ocelový šrot) přestává být odpadem a stává se surovinu. Stanovuje jednoznačné podmínky, kdy je možné s odpadem pracovat jako se surovinou, protože má charakter buď primárních přírodních zdrojů (železná ruda, resp. bauxit), nebo se může přímo použít jako daný kov (staré trubky na oplocení nemovitostí, použitý plech na stavbu přístřešku na dočasné skladování sypkých hmot atd.).

Zároveň však stanovené podmínky vytvářejí prostor pro to, aby zpracování této suroviny nepřinášelo zvýšené riziko pro životní prostředí, jako je znečištění půdy, vody nebo ovzduší nebezpečnými látkami obsaženými v kovovém šrotu.

Cílem je eliminovat opětovnou metalurgickou úpravu těch surovin, které se dají přímo použít a snížit tak zbytečnou úpravu nebo čištění těch druhů odpadu, které jsou neznečištěné a a mohou být dále přímo zpracovány.

Kritéria pro zpracování a úpravu kovového šrotu

Stanovuje nařízení ve 3 fázích podle toku materiálu. Jsou to požadavky kladené na:

 • vstupní materiál – odpad (bod 2. přílohy I. a II. nařízení)
 • procesy a techniky zpracování kovového odpadu (bod 3. přílohy I. a II. nařízení)
 • kvalitu kovového šrotu, který je výsledkem činnosti zhodnocování (bod 1. přílohy I. a II. nařízení).

Systém řízení kvality

Toto nařízení stanovuje kromě kritérií, které musí být splněny pro kovový šrot, i další požadavky, které musí organizace zabezpečit. Především je to funkční systém řízení kvality, který zajistí opakovatelnost zavedených postupů a určitý standard kvality při zpracovávání s touto surovinou. Tento systém musí ověřit akreditovaný subjekt a vydat o tom potvrzení – certifikát, který deklaruje, že organizace dodržuje všechny stanovené pravidla a má nastavené interní postupy, jejichž výsledkem je bezpečná a kvalitní surovina.

Systém řízení kvality může byť vybudovaný jako specifický subsystém celkového systému, ale je možné ho nastavit i na platformě jiných manažérských systémů. Organizace, která chce převádět odpad na surovinu, musí absolvovat ověření systému řízení kvality podle požadavků uvedených v Nařízení Rady (EÚ) č. 333/2011, nestačí na to certifikát podle ISO 9001 nebo ISO 14001. Nařízení také ukládá, že toto ověření je potřeba vykonat každé 3 roky, zároveň ale nespecifikuje, že je potřebné vykonávat pravidelné roční dohledy, jako je to u jiných systémů manažerství.

Pro každou zásilku, která se v rámci takto zavedeného systému vyprodukuje, nařízení dále požaduje vykonat měření radioaktivity a po realizaci výstupní kontroly, která potvrdí dodržování stanovených kritérií, vystavit vyhlášení o shodě pro každou zásilku.

Vyhlášení o shodě představuje „rodný list“ kovového šrotu v podobě suroviny. Tím se de facto, ale i de jure definitivně transformuje odpad na plnohodnotný produkt.