Norma GMP a FSA – dodržování bezpečnosti v oblasti výroby a zpracování krmiv

Jste výrobcem nebo přepravcem krmných směsí? Od nového roku platí v Evropě přísnější pravidla pro přepravu krmiv, tzv. GMP+FSA norma.

Firmy v Německu nebo Nizozemí odmítají přepravce (zejména z východní Evropy), kteří nemají příslušnou certifikaci.

GMP + FSA certifikace

GMP – Good Manufacturing Practise

FSA – Feed Safety Assurance

Normy GSA a FSA zajišťují bezpečnost krmiv pro zvířata, které vstupují do potravinářského řetězce.

Systém zabezpečení kvality je uplatňovaný v celém krmivářském průmyslu, od prvovýroby, přes obchod s komoditami, jejich skladování, překládku a dopravu až k laboratorní analýze.

Základem standardu jsou pravidla správné výrobní Hygienické praxe (GMP / GHP), analýza rizik pomocí kritických kontrolních bodů (HACCP), legislativní požadavky krmivářského / potravinářského práva EU.

Standard GMP + FSA je určený prvovýrobcům zemědělských komodit na výrobu krmiv, výrobcům krmných směsí, skladovatelům směsí, přepravcům potravinářských komodit (automobilová i lodní doprava, atd.), obchodníkům s komoditami, výrobcům a obchodníkům s krmivy pro domácí zvířata.

 

Výhody GMP + FSA certifikace:

  • zjednodušení mezinárodního obchodu s komoditami
  • splnění požadavků zahraničních obchodníků a dodavatelů
  • jednoznačná identifikace a minimalizace rizika zdravotní nezávadnosti krmiv
  • Záruka o kvalitě a zdravotní nezávadnosti vašich produktů pro odběratele
  • Důvěryhodná garance bezpečnosti produktu potvrzena nezávislou třetí stranou
  • Efektivní řízení interních procesů, vytvoření pevného základu pro rozhodování
  • Zvýšení důvěry státních kontrolních orgánů
Máte zájem o zavedení norem GFA a FSA?

  • Nezávazně odpovíme

  • Odborně poradíme

  • Neplatíte ani korunu

Vyplňte krátký formulář a my vám poradíme,
jak zvládnout normy GMP a FSA bez problémů a stresu.

0
let zkušeností
0+
certifikovaných firem
0+
vydaných certifikátů