EU GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Buďte připraveni na novou legislativu v oblasti zpracování osobních údajů

Nabízíme vám kompletní poradenství a konzultace při zavádění EU GDPR projektu
EU GDPR školení

Projekt GDPR pro vaši firmu

Implementace a navrhnutí projektu nebo opatření pro plnění GDPR pravidel a jejich zavedení do praxe,

Mám zájem
EU GDPR školení

Školení zaměstnanců

Zaškolíme vaše zaměstnance a zodpovědné osoby do problematiky GDPR, včetně aktualizace potřebných dokumentů.

Mám zájem
Poradíme vám | Sigmapoint.cz

Poradenství a konzultace k GDPR

Poradíme vám, jak úspěšně zavést nové pravidla při zpracování osobních údajů a připravit projekt pro jejich zavedení do praxe.

Pomůžeme vám s GDPR | Sigmapoint.cz

Pracujte s osobními údaji správně

Zaškolíme vaše zaměstnance a zodpovědné osoby do problematiky zpracování osobních údajů a nastavíme všechny potřebné procesy ve vaší firmě.

Služby a certifikace za výbornou cenu | Sigmapoint.cz

Vyhněte se sankcím a pokutám

Při nedodržení nových pravidel hrozí firmám vysokém pokuty. Díky našemu poradenství se těmto pokutám vyhnete a můžete se plně soustředit na vaše podnikání.

Co je EU GDPR a co to znamená pro moji firmu?

GDPR je zkratka z anglického názvu „General Data Protection Regulation“ a jde o soubor nových evropských legislativních pravidel pro ochranu osobních údajů, čili Obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Nové pravidla se dotýkají každé firmy a organizace, která shromažďuje, ukládá nebo zpracovává osobní údaje o zaměstnanců, zákazníku, klientů i dodavatelů.

Kdy bude GDPR platit v Česku?

GDPR bude v České republice zavedeno od 18. května 2018 a nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů (směrnice 95/46/ES, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů).

GDPR zavádí přesné pravidla, jak ukládat, zpracovávat a shromažďovat data a osobní údaje. Definuje také sankce, které hrozí za porušení těchto pravidel.

Co přinese zavedení GDPR?

GDPR je pro mnohé firmy strašákem, protože zavádí rozsáhlé změny se způsobu zpracování a uchovávání osobních údajů zákazníku.

Vybrané nejdůležitější změny při zavedení Obecného nařízení o ochraně osobních údajů:

  • změny podmínek na nominaci tzv. zodpovědné osoby.
  • povinnost oznamovat porušení ochrany osobních údajů regulátorovi i jednotlivcům
  • rozšířená definice toho, co je a co není osobní údaj – nově do této oblasti patří také e-mail, IP adresa a přibudla nová je kategorie tzv. genetických a biometrických údajů,
  • možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů
  • právo na přenesení údajů mezi organizacemi
  • právo na vymazání všech osobních údajů, právo „být zapomenutý“ – osoba může požádat o vymazání všech osobních údajů, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování.
  • povinnost zpracovatele hlásit ztrátu nebo únik zpracovávaných osobních údajů do 72 hodin.

Při nedodržování nebo porušování nových pravidel na ochranu osobních údajů hrozí firmám pokuty a sankce, které mohou dosáhnout až likvidační úrovně.