Norma REACH – správná manipulace s chemickými látkami

Poradenství v oblasti manipulace s chemickými látkami ve smyslu dohody REACH a platné legislativy

REACH (Regulation for Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals)

Nabízíme vám:

 • Poradenství, školení, vzdělávání a osvětu v oblasti hodnocení a řízení rizik při manipulaci s chemickými látkami (včetně nanomateriálů) a chemické legislativy REACH a CLP
 • Komplexní literární rešerše o nebezpečnosti chemických látek
 • Vytváření bezpečnostních listů
 • Klasifikace látek a směsí
 • Registrační dokumentace (registrační dossier)
 • Zpráva o chemické bezpečnosti
 • Žádost o povolení (zhodnocení rizik, analýza alternativ, sociálně-ekonomická analýza)
 • Oznámení (notifikace) nebezpečných chemických látek
 • Komunikace s Agenturou ECHA
 • Stanovení fyzikálně-chemických vlastností pro účely CLP, ADR a RID (bod vzplanutí, hořlavost, samozápalnost, výbušné vlastnosti, relativní teplota samozápalu pevných látek)
Máte zájem o zavedení normy REACH?

 • Nezávazně odpovíme

 • Odborně poradíme

 • Neplatíte ani korunu

Vyplňte krátký formulář a my vám poradíme,
jak zvládnout tuto normu REACH bez problémů a stresu.

0
let zkušeností
0+
certifikovaných firem
0+
vydaných certifikátů