Certifikát ISO 37001 – Systém protikorupčního manažerství

Norma ISO 37001 je mezinárodní standard pro zavádění účinných protikorupčních opatření ve firmách.
Pomůžeme vaší organizaci získat certifikát podle ISO 37001.

Získejte kontrolu nad korupcí ve vaší organizaci s normou ISO 37001

Norma ISO 37001 vám pomůže zavést efektivní systém protikorupčních opatření a vytvořit etickou firemní kulturu. Díky tomu předejdete finančním ztrátám a ochráníte reputaci vaší společnosti.

Co je norma ISO 37001?

Jedná se o mezinárodně uznávaný standard, který definuje požadavky na systém protikorupčního managementu. Norma zahrnuje postupy na prevenci, odhalování a řešení korupce ve všech jejích formách, od úplatkářství a podplácení až po zneužívání moci a konflikty zájmů.

Jak vám může norma ISO 37001 pomoci?

 • Implementace efektivních protikorupčních opatření do vaší firmy/organizace
 • Snížení rizika korupce a jejích dopadů na firmu
 • Zvýšení důvěryhodnosti a transparentnosti firmy
 • Posílení firemní etiky a zodpovědnosti
 • Zlepšení firemních procesů a řízení rizik
 • Získání konkurenční výhody

Norma ISO 37001 je vhodná pro všechny typy a velikosti firem.
Bez ohledu na vaše odvětví vám norma pomůže vytvořit prostředí, ve kterém korupce nemá místo.

Mám zájem o ISO 37001

Klíčové požadavky na certifikaci ISO 37001

Abychom vám pomohli dosáhnout úspěšné certifikace dle normy ISO 37001, shrnuli jsme níže klíčové požadavky:

 1. Zavedení antikorupční politiky a programu:

  • Vytvořte komplexní antikorupční politiku jasně definující závazek firmy k etickému chování a nulové toleranci korupce.
  • Vypracujte detailní antikorupční program, který konkretizuje kroky pro implementaci politiky v praxi.
 2. Komunikace:

  • Seznamte s politikou a programem všechny zainteresované strany (joint venture partnery, dodavatele, konzultanty atd.).
  • Zajistěte snadný přístup k těmto dokumentům pro všechny zaměstnance.
 3. Jmenování zodpovědné osoby:

  • Určete zodpovědnou osobu s jasně definovanými pravomocemi a povinnostmi v oblasti protikorupčního managementu.
 4. Školení zaměstnanců:

  • Poskytněte všem zaměstnancům relevantní školení o antikorupčním chování a fungování antikorupčního programu.
 5. Řízení korupčních rizik:

  • Identifikujte a analyzujte potenciální korupční rizika specifická pro vaši firmu a její aktivity. Na základě rizik definujte vhodné preventivní a kontrolní mechanismy.
 6. Prověřování personálu:

  • Implementujte transparentní procesy prověřování personálu z hlediska etického chování a potenciálních korupčních rizik.
 7. Dary a sponzoring:

  • Vytvořte jasnou politiku pro dary, sponzoringové aktivity a další formy podpory, která zamezí korupčnímu zneužití.
 8. Kontrolní mechanismy:

  • Zavedení a udržování efektivních kontrolních mechanismů pro odhalování a prevenci korupčního chování.
 9. Protikorupční postupy:

  • Implementace jasně definovaných postupů pro řešení případů podezření z korupce.
 10. Vyšetřování korupce:

  • Vytvořte transparentní a efektivní proces pro vyšetřování případů prokázané korupce.
 11. Monitorování a hodnocení:

  • Pravidelně monitorujte a hodnoťte efektivnost zavedeného systému protikorupčního managementu a provádějte nutné úpravy a vylepšení systému.

Rádi vám vysvětlíme všechny podrobnosti a připravíme vše potřebné, abyste celý proces certifikace ISO 37001 zvládli bez obav.

Mám zájem o ISO 37001
Zajímá vás certifikace ISO 37001?

 • Nezávazně odpovíme

 • Odborně poradíme

 • Neplatíte ani korunu

Vyplňte krátký formulář a my vám poradíme,
jak zvládnout ISO 37001 certifikaci bez problémů a stresu.

Nastavení firemních procesů | sigmapoint.cz

Správné nastavení procesů

Díky ISO certifikaci kvality nastavíte všechny firemní procesy správně a vaše firma začne fungovat jako bezchybný hodinový strojek.

Štruktura firmy | Sigmapoint.cz

Jasná a přehledná struktura

ISO certifikace nastaví přehlednou strukturu řízení firmy, napříč všemi důležitými úrovněmi – ve vedení a managementu, výkonné části i výrobě.

Lepší výsledky společnosti | sigmapoint.cz

Deklarace kvality služeb

Ať už produkujete výrobky nebo poskytujete služby, ISO certifikace bude důkazem, že vaše firemní procesy fungují správně a dodržujete všechny kvalitativní normy.

0
let zkušeností
0+
certifikovaných firem
0+
vydaných certifikátů